Hollander Bouw Gieten
Disclaimer Disclaimer Mobiel : 06 22 31 61 16 www.hollanderbouw.nl
© Copyright byJohan Hollander 2024

Aansprakelijkheidsbeleid

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van hollanderbouw is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan hollanderbouw niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Hollanderbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.